Sunday, 13 July 2014

Jeepney Driver...Hari ng Daan!!!

Yes isa po ako sa mga salot ng lipunan...

Isa po akong jeepney driver sa Pilipinas...

Masaya po akong nakakaistorbo sa kapwa...

Tuwang-tuwa po ako na ako ang dahilan ng traffic araw-araw...

Masaya po talaga na ilang oras magbiyahe ang bawat Pilipino araw-araw dahil nakaharang ako sa daan...masaya po talaga! :)

 

No comments:

Post a Comment