Sunday, 27 July 2014

Filipino Parasites

Sige, masaya gawing terminal ang kalye at makaistorbo sa kapwa...
No comments:

Post a Comment